GARANCIA realitnej kancelárie VAŠA REALITKA s.r.o.

- najlepšie zmluvné podmienky v Ružomberku !

- realitná kancelária je vlastnená advokátmi s dlhoročnou praxou, ktorí dohliadajú na jej činnosť a v prípade potreby konzultujú osobitosti jednotlivých obchodných prípadov s maklérmi, na základe požiadavky klienta aj priamo s klientom (dedičské veci, daňové, spoluvlastníctvo, bremená, záložné práva, ručenie, riziká konkrétneho spôsobu predaja/platby ceny) a zároveň zabezpečujeme, aby práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán (kupujúci - predávajúci) boli vyvážené a zabezpečené, tak aby sme minimalizovali vznik prípadných problémov

- zároveň Vám dokážeme kvalifikovane upraviť všetky detaily zmlúv, podľa Vašich potrieb v rámci hesla "dobré zmluvy robia dobrých priateľov"

- zmluvu Vám VŽDY necháme na prečítanie a vysvetlíme Vám jej znenie, môžete si ju vziať aj domov a podpísať neskôr, v záujme serióznosti preferujeme uzatváranie exluzívnych/výlučných zmlúv (hoci aj na kratšiu dobu) ktoré podľa našej skúsenosti umožňujú aby sme sa Vášmu prípadu mohli venovať s maximálnym úsilím a zároveň Vás aj nás ochraňujú pred situáciou,  že Vašu nehnuteľnosť predávajú viaceré realitky, ale žiadna sa tomu nevenuje riadne, nakoľko je si vedomá rizika, že môže ukazovať nehnuteľnosť, ktorá je už predaná, resp. môže dôjsť s manipuláciou s cenou, kedy stratí v konečnom dôsledku klient, zároveň sa neinvestuje do reklamy v novinách pre neefektívnosť. V prípade, že máme Vašu nehnuteľnosť exluzívne, je štandardom, že po dohode ju ukazujeme aj klientom iných realitných kancelárií, ktorých nám tieto pošlú a v prípade realizáciu obchodu časť z provízie (väčšinou 50 %) ide ako odmena spolupracujúcej realitnej kancelárii, a to aj v prípade, že iba poskytne kontakt na klienta, všetky ostatné realitné kancelárie v Ružomberku a Dolnom Kubíne pravidelne monitorujú nehnuteľnosti ostatných realitných kancelárii, takže niet dôvodu, aby sa nehnuteľnosť predávala cez viacero realitných kancelárií. 

- provízia max. 3.5 % z kúpnej ceny* (nie 4 až 7 % ako konkurencia, určite nie provízia aj od kupujúceho aj od predávajúceho) *uvedenú výšku provízie Vám garantujeme pri predaji bytov v Ružomberku, u ostatných nehnuteľností môže byť provízia vyššia, určíme ju po dohode s Vami, (najmä v prípadoch potreby celoslovenskej a zahraničnej inzercie, alebo špecifické zvýšené náklady na prezentáciu nehnuteľnosti, tiež nízka cena nehnuteľnosti, alebo nehnuteľnosť je vzdialená) väčšina našich klientov má províziu v rozmedzí 3.5 % až 4.5 %.

- predávame aj do zahraničia, služby aj v cudzích jazykoch, so zahraničnými klientami uzavierame štandardne zmluvu v dvojjazyčnom znení ako garanciu istoty a bezproblémovej realizácie predaja,

- úzka spolupráca s vybranými realitnými kanceláriami z Turca, Oravy a Liptova Vám zabezpečuje široké pokrytie (v záujme čo najefektívnejšieho predaja Vašej nehnuteľnosti nemáme problém sa podeliť o našu províziu s partnermi v prípade ak predaj zrealizujeme v spolupráci s nimi)

- nehnuteľnosti prezentujeme najmä na platenom celoslovenskom portáli s najväčšou návštevnosťou www.topreality.sk a na viacerých vývesných tabuliach v centrách miest Ružomberok a Dolný Kubín.
                                                     
                                                                                                                                       JUDr. Jana Jurkovcová
                                                                                                                                                  konateľ

                                                                                                     

DETAILNÉ VYHĽADÁVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ
lokalita
druh
TOP PONUKA
Vitajte u nás!   Naša adresa: VAŠA REALITKA s.r.o., Podhora 47, 034 01 Ružomberok, tel/fax: +421 911 611 084, 0948 687 227
?>